Kalendarz Roku Szkolnego

          Technikum TEB Edukacja  
                 
      KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018    
             
  1. Zebranie rodziców – kl. I (organizacyjne) 30 sierpnia 2017r.    
               
    Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018        
  2. Klasy II, III, IV – godz. 9.00 04 września 2017r.    
    Klasy I – godz. 11.00        
  3. PRAKTYKA ZAWODOWA – klasy III 04-29 września 2017r.    
               
  4. Zebranie rodziców – kl. II, III, IV 12 września 2017r.    
  (organizacyjne)    
           
  5. Zebranie rodziców – kl. I, II, III, IV 27/28 listopada2017r.    
  (ocenianie, spr. bieżące)    
           
  6. Wystawienie ocen w kl. IV 15 grudnia 2017r.    
             
  7. Koniec I semestru – kl. IV 21 grudnia 2017r.    
             
  8. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia – 01 stycznia 2018r.    
             
  9. Wystawienie ocen w kl. I, II, III 19 stycznia 2018r.    
             
  10. Zebranie rodziców – kl. I, II, III, IV 25 stycznia 2018r.    
             
  11. Ferie zimowe 29 stycznia – 09 lutego 2018r.    
               
  12. Egzamin zawodowy –IV klasa pisemny – 12 stycznia 18r.    
  praktyczny – wg harmonogramu CKE    
             
    Zebranie rodziców – kl. IV        
  13. Wystawienie przewidywanych ocen 20 marca 2018r.    
    NDST, NKL        
  14. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca -03 kwietnia 2018r.    
  15. Wystawienie ocen w kl. IV 20 kwietnia 2018r.    
             
  16. Zakończenie nauki –kl. IV 27 kwietnia 2018r.    
             
  17. MATURA 2018 MAJ 2018 – wg harmonogramu CKE    
               
    Zebranie rodziców – kl. I, II, III,        
  18. Wystawienie przewidywanych ocen 30 kwietnia 2018r.    
    NDST, NKL        
  19. Wystawienie ocen w kl. I, II, III 08 czerwca 2018r.    
  20. Egzamin zawodowy pisemny – 19 czerwca 18r.    
  praktyczny – wg harmonogramu CKE    
             
  21. Zakończenie zajęć dydaktyczno- 22 czerwca 2018r.    
    wychowawczych roku szkolnego 2017/18        
  22. Ferie letnie 23 czerwca – 31 sierpnia 2018r.    
          31 października 2017    
  23. Dodatkowe dni wolne od zajęć 22 grudnia 2017    
  /zgodnie z Rozporządzeniem/ 02, 04,07,08,09 maja 2018    
          19 czerwca 2018    
  Rok szkolny 2017/2018          
  I. semestr jesienny : 04.09.2017- 26.01.2018        
  II. semestr wiosenny: 27.01.2018 – 22.06.2018